05.04
Cremona (CR)
27.06
Sandrigo - Monte Corno (VI)
11.07
Vittorio Veneto (TV)
25.07
Zanica - Monte Pora (BG)
27.07
Cene - Altino (BG)