27.02
Firenze - Empoli (FI)
04.04
Col San Martino (TV)
20.04
Mondaino (RN)